Hvordan fungerer digital smitteregistrering?

Oslo Kommune innførte mandag kveld krav om smitteregistrering på Oslos serveringssteder. I resten av landet er dette et anbefalt tiltak for å kunne detektere smitte og varsle ved behov. Mange serveringssteder har tungvindte løsninger for registrering, hvor man ofte bruker penn og papir. Vi ønsker å bidra til felles corona dugnad, ved å tilby enkel, digital smitteregistrering som gjør det effektivt å varsle dersom smittetilfeller forekommer. 

Tuesday, September 29, 2020

Hvordan registreres gjester?

Hvordan varsle ved smitte?

Hvordan komme i gang?

Some related articles:

Helsedirektoratet oppfordrer til smitteregistrering.

October 22, 2020

Read more

Hvordan effektivisere epost markedsføring?

October 8, 2020

Read more

Hvordan fungerer digital smitteregistrering?

September 29, 2020

Read more