News

News, Trends, Opinions and Fun learning.
Welcome to our world.

From

3-10%
Average current conversion rate

To

62%
Average conversion rate across all our customer segments

Before we started our collaboration with Simp there were a lot of unanswered questions in regard to the GDPR and how we were going to adapt to the new EU-legislation. Simp helped us build up our customer databases again, automatically and in record time. Additionally, we have enlisted the help of Simp’s Marketing team to tailor and produce the communication that goes out to our guests both during and after their stay. Simp’s systems also allow us to cross-market all our hotels through this marketing. We regard Simp as a valuable and long-term partner in helping us navigate the
ever-changing digital landscape.

Their innovation and adaptability is of great value to us at Kronengruppen.

Terese Alberto

Controller & Project Manager, Kronengruppen AS

How it Works

Simp Collect sits on top of your existing WiFi solution and simplifies the collection of first-party consents for marketing.

Simp Collect sits on top of your existing WiFi solution and simplifies the collection of first-party consents for marketing.

Your business will
automatically build

substantial databases of relevant people who want to hear from you - with the lowest data-acquisition cost in the industry.

Your business will automatically build substantial databases of relevant people who want to hear from you - with the lowest data-acquisition cost in the industry.

You can easily segment your visitors, create interesting content, and communicate directly with your guests at the right time with the right message.

You can easily segment your visitors, create interesting content, and communicate directly with your guests at the right time with the right message.

Thursday, October 22, 2020

Helsedirektoratet oppfordrer til smitteregistrering.

Mandag 28. september ble smittesporing pålagt for serveringssteder i Oslo, og anbefalt for resten av landet. Nasjonalt har det vært registrert 860 nye smittetilfeller av Corona den siste uken, og smitten er på et kritisk nivå flere steder. Digi.no skrev den 29. september om Bergensbedriften Loyall som på to dager utviklet en digital løsning for smitteregistrering. På tre uker har flere hundre bedrifter tatt i bruk løsningen.

Read more

Thursday, October 8, 2020

Hvordan effektivisere epost markedsføring?

Epost har i dag blitt en av de mest brukte plattformene for digital markedsføring. Det er en av de plattformene hvor man lett kan skape ekte relasjoner med dine kunder. Det er også enkelt å tilpasse slik at informasjon blir relevant og interessant.

Read more

Tuesday, September 29, 2020

Hvordan fungerer digital smitteregistrering?

Oslo Kommune innførte mandag kveld krav om smitteregistrering på Oslos serveringssteder. I resten av landet er dette et anbefalt tiltak for å kunne detektere smitte og varsle ved behov. Mange serveringssteder har tungvindte løsninger for registrering, hvor man ofte bruker penn og papir. Vi ønsker å bidra til felles corona dugnad, ved å tilby enkel, digital smitteregistrering som gjør det effektivt å varsle dersom smittetilfeller forekommer. 

Read more